Życie ze stymulatorem

Choć zabieg nakłada na pacjenta pewne ograniczenia (np. unikanie poruszania ramieniem przez kilka pierwszych tygodni i odbywanie regularnych wizyt kontrolnych), rozruszniki umożliwiają milionom ludzi prowadzenie pełniejszego, aktywnego życia.

Codzienna aktywność – rozruszniki serca
Choć wielu użytkowników rozruszników serca wznawia normalną aktywność po rekonwalescencji po zabiegu, lekarz może zalecić w niektórych przypadkach unikania pewnych sytuacji. Choć szczegółowe zalecenia indywidualnie ustala lekarz, każdy pacjent powinien kierować się po zabiegu rekomendacjami ogólnymi przedstawionymi poniżej.

Aktywność fizyczna
Do normalnej aktywności można powracać stopniowo wówczas, gdy lekarz stwierdzi, że jest to bezpieczne. Większość osób może wznowić aktywność po rekonwalescencji.

Należy jednak unikać urazów fizycznych spowodowanych przez upadek lub uderzenie w miejscu, gdzie został wszczepiony rozrusznik, ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia lub elektrody. Wątpliwości dotyczące konkretnych rodzajów aktywności wyjaśnić należy z lekarzem.

Podróże
O ile nie uniemożliwiają tego choroby współtowarzyszące, większość użytkowników urządzeń wszczepialnych może podróżować bez ograniczeń. Wsparcie techniczne rozruszników firmy Medtronic dostępne jest w 120 krajach.

Kluczem do dobrego samopoczucia w podróży jest jednak wcześniejsze jej zaplanowanie. Przed wyjazdem należy omówić z lekarzem następujące zagadnienia:

 • zalecenia dotyczące szczególnych środków ostrożności lub rodzajów aktywności,
 • działania w przypadku poczucia dyskomfortu lub wystąpienia objawów,
 • dane teleadresowe placówek medycznych/ratunkowych lub lekarzy w miejscu docelowym.

Systemy bezpieczeństwa w portach lotniczych
Użytkownicy rozruszników serca pytają często o problemy związane z systemami bezpieczeństwa w portach lotniczych. Przede wszystkim, przed przejściem przez bramkę detektora należy powiadomić strażników o rozruszniku i okazać dowód tożsamości. Przejść przez bramkę normalnym krokiem i oddalić się od systemu natychmiast w razie odczucia zawrotów głowy lub przyspieszonego bicia serca.

Systemy bezpieczeństwa wykrywają metale, co oznacza, że stymulator serca wyzwolić może alarm. Jeśli strażnicy stosują czujnik ręczny, należy poprosić o nie zbliżanie czujnika do miejsca wszczepienia rozrusznika.

Zabiegi medyczne i dentystyczne

Lekarza lub stomatologa należy poinformować przed zabiegiem o posiadanym rozruszniku. Przed zabiegiem potrzebna może być konsultacja z lekarzem – kardiologiem (szczególnie w przypadku zabiegu nowego lub nietypowego).

Niektóre zabiegi mogą zakłócać pracę rozrusznika, a przed ich podjęciem wymagane może być podjęcie środków ostrożności zapobiegających lub ograniczających oddziaływania na rozrusznik.


Ostrzeżenia dotyczące zabiegów medycznych

Użytkowników metalowych implantów, takich jak rozruszniki serca wraz z elektrodami nie należy poddawać następującym zabiegom:

 • ablacja energią o częstotliwości radiowej,
 • diatermia (prądem o wielkiej częstotliwości, krótkofalowa lub mikrofalowa),
 • obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI) lub angiografiarezonansem magnetycznym (MRA) o ile urządzenie nie posiada oznaczenia „SureScan™”,
 • ablacja igłowa przezcewkowa.

Środki ostrożności związane z zabiegami medycznymi

Niektóre zabiegi są bezpieczne pod warunkiem podjęcia przez lekarza środków ostrożności zapobiegających potencjalnemu zakłóceniu pracy rozrusznika:

 • tomografia komputerowa osiowa (CT lub CAT)
 • obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI) lub angiografia rezonansem magnetycznym (MRA) o ile urządzenie posiada oznaczenia „SureScan™”
 • ultrasonografia diagnostyczna,
 • elektrokoagulacja,
 • elektroliza,
 • zewnętrzna defibrylacja i planowa kardiowersja,
 • radioterapia wysokoenergetyczna,
 • tlenoterapia hiperbaryczna,
 • litotrypsja,
 • ablacja prądem o wysokiej częstotliwości,
 • ultrasonografia terapeutyczna,
 • przezskórna stymulacja elektryczna nerwów,
 • pętla nadawcza cyfrowego aparatu słuchowego.

Akceptowalne zabiegi medyczne

Choć wiele zabiegów nie wpływa na działanie rozrusznika, to jednak wyposażenie zabiegowe musi być prawidłowo utrzymane i stosowane.

Zabiegi dentystyczne z wykorzystaniem wierteł i zgłębników ultradźwiękowych do oczyszczania zębów są akceptowalne. Akceptowalne są również dentystyczne badania rentgenowskie.

Diagnostyczne badania rentgenowskie (np. prześwietlenia klatki piersiowej i mammografia) są akceptowalne.

Informacji o potencjalnym ryzyku związanym z zabiegami w porównaniu z korzyściami udzielić może lekarz.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Dodatkowych informacji udzielić może lekarz. Pacjent może też zapoznać się z opisem zgodności elektromagnetycznej zawartym w instrukcji.

Pola energetyczne wytwarzane przez niektóre urządzenia elektryczne i magnesy zakłócić mogą pracę rozrusznika. Natężenie pola zależy od mocy źródła oraz od odległości – im mniejsza, tym silniejsze jest pole. Urządzenie „kompatybilne elektromagnetycznie” to urządzenie, którego pole energetyczne nie zakłóca pracy innych wrażliwych urządzeń takich, jak rozrusznik.

Większość pól elektromagnetycznych występujących w otoczeniu to pola słabe, nie wpływające na rozrusznik, lecz silne pola wytwarzane przez urządzenia takie, jak agregaty spawalnicze, czy piły łańcuchowe zasilane gazem zakłócić mogą pracę urządzenie.


ŹRÓDŁO: www.medtronic.pl


Polub artykuł