Najmniejszy na świecie rozrusznik serca

Firma Medtronic ogłosiła wstępne wyniki wszczepienia najmniejszego na świecie rozrusznika serca – Micra™ TCM (Transcatheter Pacing System). Są to wyniki badania czterech pierwszych pacjentów, którym przezcewnikowo wszczepiono system Micra.

Wyniki badania, uzyskane po upływie jednego oraz trzech miesięcy od zabiegu wykazały, że wszczepienie rozrusznika Micra powiodło się u wszystkich pacjentów (przedział wiekowy: 74-83 lata) oraz że nie było żadnych istotnych powikłań po zabiegu. Wszczepiony system działał zgodnie z oczekiwaniami, a parametry elektrofizjologiczne mieściły się w normie.

System Micra TPS  jeszcze nie został zatwierdzony do stosowania w Stanach Zjednoczonych. Jego bezpieczeństwo i skuteczność są obecnie przedmiotem międzynarodowego badania klinicznego firmy Medtronic. Jest to wieloośrodkowe, jednoramienne badanie, do którego włączonych będzie do 780 pacjentów z około 50 ośrodków.

Ten miniaturowy rozrusznik nie wymaga wykonywania nacięcia chirurgicznego, ani tworzenia „kieszonki” podskórnej, co eliminuje wszelkie widoczne oznaki obecności urządzenia, jak i potencjalne źródło powikłań, związanych z jego wszczepieniem. System Micra TPS jest dziesięciokrotnie mniejszy od tradycyjnego rozrusznika serca – rozmiarem przypomina dużą kapsułkę witaminową. Wszczepia się go bezpośrednio do serca za pomocą cewnika wprowadzanego przez żyłę udową. Po umieszczeniu rozrusznika w odpowiednim miejscu, mocuje się go do ściany serca, skąd można go w razie potrzeby przemieścić lub usunąć. System Micra nie wymaga stosowania elektrod wewnątrz sercowych biegnących od rozrusznika do mięśnia sercowego, jak to jest w przypadku tradycyjnych rozwiązań, ponieważ sam rozrusznik Micra jest wszczepiony w mięsień sercowy za pomocą niewielkich zaczepów, które zapewniają zarówno umocowanie systemu, jak i przesyłanie impulsów elektrycznych stymulujących serce.


Źródło: http://opm.elamed.pl


Polub artykuł

Comments are closed.